Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.24, godz. 19:59
kontakt
AZTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 478,00 4 478,00
0,0%
7 330,00
63,7%
7 535,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -374,00 -374,00
---
526,00
---
1 075,00
104,4%
Zysk (strata) brutto -412,00 -412,00
---
534,00
---
990,00
85,4%
Zysk (strata) netto -337,00 -459,00
---
409,00
---
793,00
93,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
135,00
---
Aktywa 23 711,00 23 590,00
-0,5%
25 372,00
7,6%
25 927,00
2,2%
Kapitał własny 14 045,00 13 923,00
-0,9%
14 454,00
3,8%
15 247,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,11 4,11
0,0%
4,23
2,9%
4,46
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,10
---
0,12
---
0,23
93,3%