Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 11:19
kontakt
VENTUREIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -103,00 635,00
---
4 648,00
632,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 800,00 375,00
---
4 365,00
1 064,0%
Zysk (strata) brutto -7 686,00 445,00
---
4 866,00
993,5%
Zysk (strata) netto -7 462,00 424,00
---
4 869,00
1 048,3%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 40 365,00 40 810,00
1,1%
45 737,00
12,1%
Kapitał własny 40 311,00 40 735,00
1,1%
45 604,00
12,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,35 1,36
1,0%
1,53
11,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,25 0,01
---
0,16
1 064,3%