Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.04, godz. 01:47
kontakt
VENTUREIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 759,00 759,00
0,0%
-1 295,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3,00 -1 141,00
---
-3 168,00
---
Zysk (strata) brutto 121,00 -1 082,00
---
-3 051,00
---
Zysk (strata) netto 89,00 -1 238,00
---
-2 232,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
1,00
-50,0%
Aktywa 52 385,00 51 279,00
-2,1%
47 843,00
-6,7%
Kapitał własny 51 244,00 50 005,00
-2,4%
47 774,00
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,72 1,68
-2,4%
1,60
-4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,04
---
-0,08
---