Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 16:51
kontakt
MAXIMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17,00
Zysk (strata) brutto -17,00
Zysk (strata) netto -17,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 2 022,00
Kapitał własny 2 003,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,07
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01