Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 11:36
kontakt
BLACKPOIN
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 53 073,00 51 194,00
-3,5%
47 235,00
-7,7%
49 308,00
4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -796,00 -2 329,00
---
1 899,00
---
2 058,00
8,4%
Zysk (strata) brutto -706,00 -3 981,00
---
1 598,00
---
1 799,00
12,6%
Zysk (strata) netto -869,00 -3 865,00
---
1 511,00
---
1 758,00
16,3%
Amortyzacja 1 525,00 1 598,00
4,8%
1 557,00
-2,6%
1 536,00
-1,3%
Aktywa 34 143,00 32 406,00
-5,1%
29 691,00
-8,4%
29 706,00
0,1%
Kapitał własny 21 263,00 17 398,00
-18,2%
18 706,00
7,5%
18 063,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,77 1,45
-18,2%
1,56
7,5%
1,50
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,32
---
0,13
---
0,15
15,9%