Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 15:25
kontakt
BLACKPOIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 112,00 12 358,00
-12,4%
11 659,00
-5,7%
9 799,00
-16,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -816,00 1 124,00
---
743,00
-33,9%
790,00
6,3%
Zysk (strata) brutto -891,00 1 021,00
---
3 179,00
211,4%
720,00
-77,4%
Zysk (strata) netto -892,00 1 021,00
---
3 179,00
211,4%
516,00
-83,8%
Amortyzacja 756,00 665,00
-12,0%
661,00
-0,6%
645,00
-2,4%
Aktywa 23 367,00 23 024,00
-1,5%
25 097,00
9,0%
24 599,00
-2,0%
Kapitał własny 14 465,00 15 677,00
8,4%
19 656,00
25,4%
18 758,00
-4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,20 1,31
8,4%
1,64
25,4%
1,56
-4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,08
---
0,26
211,8%
0,04
-83,8%