Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.26, godz. 02:16
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 244,00 1 244,00
0,0%
1 439,00
15,7%
770,00
-46,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 437,00 437,00
0,0%
346,00
-20,8%
-64,00
---
Zysk (strata) brutto 282,00 282,00
0,0%
232,00
-17,7%
-154,00
---
Zysk (strata) netto 282,00 282,00
0,0%
232,00
-17,7%
-154,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 142,00 15 099,00
-0,3%
15 136,00
0,2%
14 562,00
-3,8%
Kapitał własny 8 563,00 8 602,00
0,5%
8 720,00
1,4%
8 640,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,23
0,0%
0,24
1,7%
0,23
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,01
-25,0%
-0,00
---