Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.23, godz. 13:55
kontakt
ARCTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 357,00 5 172,00
-83,0%
5 841,00
12,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 253,00 -1 928,00
---
-415,00
---
Zysk (strata) brutto 14 256,00 -7 791,00
---
66,00
---
Zysk (strata) netto 13 952,00 -7 791,00
---
66,00
---
Amortyzacja 296,00 287,00
-3,0%
112,00
-61,0%
Aktywa 926 486,00 894 331,00
-3,5%
871 541,00
-2,5%
Kapitał własny 568 079,00 560 189,00
-1,4%
559 811,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,20 8,08
-1,4%
8,08
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 -0,11
---
0,00
---