Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 21:33
kontakt
LENTEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 41 254,00 47 751,00
15,7%
51 977,00
8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 279,00 8 131,00
29,5%
10 646,00
30,9%
Zysk (strata) brutto 11 818,00 8 802,00
-25,5%
27 710,00
214,8%
Zysk (strata) netto 9 511,00 6 959,00
-26,8%
24 612,00
253,7%
Amortyzacja 2 065,00 2 054,00
-0,5%
2 059,00
0,2%
Aktywa 282 835,00 289 273,00
2,3%
298 749,00
3,3%
Kapitał własny 207 132,00 214 091,00
3,4%
210 122,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,24 4,38
3,4%
4,30
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,14
-27,2%
0,50
254,9%