Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 20:59
kontakt
IPOPEMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 448,00 8 951,00
-14,3%
8 951,00
0,0%
11 492,00
28,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 603,00 -274,00
---
-274,00
---
2 537,00
---
Zysk (strata) brutto 1 018,00 -2 159,00
---
-2 159,00
---
2 539,00
---
Zysk (strata) netto 732,00 -1 813,00
---
-1 813,00
---
2 204,00
---
Amortyzacja 286,00 262,00
-8,4%
262,00
0,0%
242,00
-7,6%
Aktywa 207 097,00 172 525,00
-16,7%
172 525,00
0,0%
212 171,00
23,0%
Kapitał własny 56 533,00 54 724,00
-3,2%
54 724,00
0,0%
56 854,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,89 1,83
-3,2%
1,83
0,0%
1,90
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,06
---
-0,06
---
0,07
---