Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.21, godz. 09:34
kontakt
COGNOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 538,00 1 349,00
-46,8%
1 349,00
0,0%
6 791,00
403,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 690,00 -2 727,00
---
-2 727,00
---
20 058,00
---
Zysk (strata) brutto -3 780,00 -3 160,00
---
-3 160,00
---
19 476,00
---
Zysk (strata) netto -4 377,00 -3 055,00
---
-3 055,00
---
22 936,00
---
Amortyzacja 194,00 176,00
-9,3%
176,00
0,0%
140,00
-20,5%
Aktywa 481 746,00 445 549,00
-7,5%
445 549,00
0,0%
469 135,00
5,3%
Kapitał własny 427 128,00 424 073,00
-0,7%
424 073,00
0,0%
447 009,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,45 3,42
-0,7%
3,42
0,0%
3,61
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---
-0,02
---
0,18
---