Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.28, godz. 01:15
kontakt
INTERNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 238,00 29 602,00
12,8%
27 077,00
-8,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 260,00 529,00
-58,0%
316,00
-40,3%
Zysk (strata) brutto 1 420,00 116,00
-91,8%
227,00
95,7%
Zysk (strata) netto 1 100,00 88,00
-92,0%
139,00
58,0%
Amortyzacja 240,00 158,00
-34,2%
310,00
96,2%
Aktywa 45 123,00 47 054,00
4,3%
44 924,00
-4,5%
Kapitał własny 18 432,00 17 988,00
-2,4%
18 126,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,24 2,28
1,8%
2,30
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,01
-91,8%
0,02
63,6%