Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.23, godz. 13:21
kontakt
READGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 799,00 502,00
-82,1%
465,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 077,00 -95,00
---
-277,00
---
Zysk (strata) brutto 3 073,00 -94,00
---
-277,00
---
Zysk (strata) netto 3 073,00 -94,00
---
-277,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 123,00 15 971,00
5,6%
14 618,00
-8,5%
Kapitał własny 3 241,00 3 203,00
-1,2%
2 870,00
-10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,27
-1,1%
0,24
-10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 -0,01
---
-0,02
---