Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 16:53
kontakt
BUMECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 084,00 8 737,00
-33,2%
6 611,00
-24,3%
10 854,00
64,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -703,00 377,00
---
-13 204,00
---
1 780,00
---
Zysk (strata) brutto -2 093,00 673,00
---
-13 882,00
---
1 353,00
---
Zysk (strata) netto -4 990,00 644,00
---
-11 168,00
---
1 154,00
---
Amortyzacja 1 741,00 1 565,00
-10,1%
1 544,00
-1,3%
1 335,00
-13,5%
Aktywa 101 002,00 102 393,00
1,4%
84 856,00
-17,1%
85 430,00
0,7%
Kapitał własny 37 230,00 37 774,00
1,5%
26 606,00
-29,6%
27 860,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,57 2,61
1,4%
1,84
-29,6%
1,92
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,34 0,04
---
-0,77
---
0,08
---