Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.23, godz. 10:47
kontakt
ENEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 396 831,00 1 617 272,00
15,8%
1 433 989,00
-11,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -77 781,00 -15 862,00
---
-50 543,00
---
Zysk (strata) brutto -439 379,00 -36 557,00
---
-374 158,00
---
Zysk (strata) netto -416 439,00 13 538,00
---
-387 199,00
---
Amortyzacja 1 283,00 1 195,00
-6,9%
1 267,00
6,0%
Aktywa 24 696 633,00 23 621 078,00
-4,4%
24 189 619,00
2,4%
Kapitał własny 13 574 179,00 13 506 928,00
-0,5%
13 083 235,00
-3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,75 30,60
-0,5%
29,64
-3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,94 0,03
---
-0,88
---