Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.27, godz. 15:46
kontakt
SUNTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 436,00 3 746,00
-15,6%
3 263,00
-12,9%
5 708,00
74,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 837,00 411,00
-50,9%
-184,00
---
1 135,00
---
Zysk (strata) brutto 1 056,00 281,00
-73,4%
171,00
-39,1%
116,00
-32,2%
Zysk (strata) netto 951,00 281,00
-70,5%
171,00
-39,1%
116,00
-32,2%
Amortyzacja 126,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 230,00 7 626,00
-17,4%
7 166,00
-6,0%
8 149,00
13,7%
Kapitał własny 4 912,00 5 966,00
21,5%
5 364,00
-10,1%
5 480,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,37
21,4%
0,34
-9,9%
0,34
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,02
-70,0%
0,01
-38,9%
0,01
-36,4%