Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.28, godz. 20:48
kontakt
ERG
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 82 068,00 88 156,00
7,4%
84 926,00
-3,7%
84 926,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 477,00 20,00
-99,2%
1 746,00
8 630,0%
1 746,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 2 219,00 -443,00
---
1 294,00
---
1 294,00
0,0%
Zysk (strata) netto 2 103,00 -569,00
---
686,00
---
686,00
0,0%
Amortyzacja 2 786,00 2 964,00
6,4%
3 205,00
8,1%
3 205,00
0,0%
Aktywa 68 594,00 68 746,00
0,2%
67 796,00
-1,4%
67 796,00
0,0%
Kapitał własny 35 088,00 34 483,00
-1,7%
35 170,00
2,0%
35 170,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 40,05 39,36
-1,7%
40,15
2,0%
40,15
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,40 -0,65
---
0,78
---
0,78
0,0%