Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 19:34
kontakt
ERG
Kwartalne skonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 423,00 23 423,00
0,0%
20 944,00
-10,6%
18 997,00
-9,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 271,00 1 271,00
0,0%
1 371,00
7,9%
1 000,00
-27,1%
Zysk (strata) brutto 1 261,00 1 261,00
0,0%
1 337,00
6,0%
1 080,00
-19,2%
Zysk (strata) netto 1 155,00 1 155,00
0,0%
861,00
-25,5%
802,00
-6,9%
Amortyzacja 805,00 805,00
0,0%
811,00
0,7%
801,00
-1,2%
Aktywa 65 224,00 65 224,00
0,0%
65 462,00
0,4%
64 938,00
-0,8%
Kapitał własny 36 327,00 36 327,00
0,0%
37 187,00
2,4%
37 968,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,47 41,47
0,0%
42,45
2,4%
43,34
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,32 1,32
0,0%
0,98
-25,4%
0,92
-6,8%