Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.01, godz. 02:53
kontakt
ERG
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46 857,00 45 001,00
-4,0%
45 001,00
0,0%
44 367,00
-1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 170,00 709,00
-67,3%
709,00
0,0%
2 642,00
272,6%
Zysk (strata) brutto 1 961,00 454,00
-76,8%
454,00
0,0%
2 596,00
471,8%
Zysk (strata) netto 1 555,00 414,00
-73,4%
414,00
0,0%
2 016,00
387,0%
Amortyzacja 1 460,00 1 577,00
8,0%
1 577,00
0,0%
1 616,00
2,5%
Aktywa 76 366,00 68 772,00
-9,9%
68 772,00
0,0%
65 462,00
-4,8%
Kapitał własny 36 643,00 34 897,00
-4,8%
34 897,00
0,0%
37 187,00
6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,83 39,84
-4,8%
39,84
0,0%
42,45
6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,78 0,47
-73,4%
0,47
0,0%
2,30
386,5%