Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 15:56
kontakt
MAKOLAB
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 354,00 26 358,00
29,5%
31 849,00
20,8%
43 430,00
36,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 330,00 2 054,00
54,4%
3 179,00
54,8%
6 328,00
99,1%
Zysk (strata) brutto 1 524,00 1 533,00
0,6%
3 146,00
105,2%
6 070,00
92,9%
Zysk (strata) netto 1 195,00 1 132,00
-5,3%
2 463,00
117,6%
4 764,00
93,4%
Amortyzacja 464,00 482,00
3,9%
593,00
23,0%
987,00
66,4%
Aktywa 11 175,00 14 654,00
31,1%
20 635,00
40,8%
26 087,00
26,4%
Kapitał własny 8 795,00 9 325,00
6,0%
11 649,00
24,9%
16 273,00
39,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,24 1,34
7,4%
1,67
24,9%
2,33
39,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,16
-4,1%
0,35
117,9%
0,68
93,2%