Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 11:07
kontakt
MAKOLAB
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 158,00 13 916,00
24,7%
19 029,00
36,7%
23 979,00
26,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 339,00 428,00
26,3%
2 159,00
404,4%
2 816,00
30,4%
Zysk (strata) brutto 117,00 605,00
417,1%
1 928,00
218,7%
3 087,00
60,1%
Zysk (strata) netto 80,00 399,00
398,8%
1 478,00
270,4%
2 468,00
67,0%
Amortyzacja 236,00 256,00
8,5%
398,00
55,5%
665,00
67,1%
Aktywa 10 939,00 14 233,00
30,1%
23 393,00
64,4%
28 065,00
20,0%
Kapitał własny 8 457,00 9 585,00
13,3%
12 987,00
35,5%
18 741,00
44,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,20 1,37
14,8%
1,86
35,5%
2,68
44,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,06
418,2%
0,21
271,9%
0,35
66,5%