Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.22, godz. 17:06
kontakt
DIGITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -49,00 -23,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto 218,00 -23,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) netto 133,00 -23,00
---
-16,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 697,00 633,00
-9,2%
618,00
-2,4%
Kapitał własny 653,00 631,00
-3,4%
615,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
-2,0%
0,05
-4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---