Kalendarium w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.31, godz. 16:09
kontakt
DROP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20 757,00 36,00
---
Zysk (strata) brutto -30 598,00 -760,00
---
Zysk (strata) netto -30 598,00 -760,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 246,00 275,00
11,8%
Kapitał własny -56 947,00 -57 706,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -10,77 -10,91
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -5,79 -0,14
---