Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 00:39
kontakt
ZYWIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 106 635,00 857 320,00
-22,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61 538,00 6 974,00
-88,7%
Zysk (strata) brutto 28 944,00 -2 907,00
---
Zysk (strata) netto 23 844,00 -3 020,00
---
Amortyzacja 40 212,00 41 653,00
3,6%
Aktywa 2 733 389,00 2 531 641,00
-7,4%
Kapitał własny 304 293,00 302 911,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,62 29,49
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,32 -0,29
---