Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 16:13
kontakt
ZYWIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 209 418,00 1 106 635,00
-8,5%
857 320,00
-22,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 101 579,00 61 538,00
-39,4%
6 974,00
-88,7%
Zysk (strata) brutto 109 277,00 28 944,00
-73,5%
-2 907,00
---
Zysk (strata) netto 92 625,00 23 844,00
-74,3%
-3 020,00
---
Amortyzacja 39 932,00 40 212,00
0,7%
41 653,00
3,6%
Aktywa 2 981 239,00 2 733 389,00
-8,3%
2 531 641,00
-7,4%
Kapitał własny 288 397,00 304 293,00
5,5%
302 911,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,08 29,62
5,5%
29,49
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,02 2,32
-74,3%
-0,29
---