Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 11:02
kontakt
ZENERIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 631,00 3 922,00
140,5%
3 628,00
-7,5%
2 069,00
-43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41,00 417,00
917,1%
432,00
3,6%
-44,00
---
Zysk (strata) brutto 33,00 398,00
1 106,1%
428,00
7,5%
-42,00
---
Zysk (strata) netto 19,00 321,00
1 589,5%
345,00
7,5%
-12,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
17,00
1 600,0%
1,00
-94,1%
Aktywa 5 019,00 7 721,00
53,8%
7 088,00
-8,2%
6 553,00
-7,5%
Kapitał własny 3 801,00 4 122,00
8,4%
4 468,00
8,4%
4 456,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,10 2,28
8,4%
2,47
8,4%
2,46
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,18
1 518,2%
0,19
7,3%
-0,01
---