Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 17:48
kontakt
ZAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 271,00 1 231,00
-3,1%
1 535,00
24,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -210,00 -153,00
---
881,00
---
Zysk (strata) brutto -2 467,00 324,00
---
-8 905,00
---
Zysk (strata) netto -2 551,00 341,00
---
-9 219,00
---
Amortyzacja 62,00 64,00
3,2%
63,00
-1,6%
Aktywa 98 177,00 98 295,00
0,1%
88 720,00
-9,7%
Kapitał własny 93 471,00 93 812,00
0,4%
84 604,00
-9,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,89
0,5%
0,80
-9,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
-0,09
---