Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 16:01
kontakt
ZAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 508,00 1 203,00
-20,2%
1 058,00
-12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 331,00 -1 363,00
---
-1 172,00
---
Zysk (strata) brutto 831,00 18 158,00
2 085,1%
-44,00
---
Zysk (strata) netto 662,00 15 611,00
2 258,2%
-37,00
---
Amortyzacja 78,00 74,00
-5,1%
70,00
-5,4%
Aktywa 95 732,00 114 573,00
19,7%
114 276,00
-0,3%
Kapitał własny 91 445,00 107 052,00
17,1%
107 014,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 1,01
36,6%
1,01
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,15
2 840,0%
0,00
---