Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 15:46
kontakt
WOODPCKR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 428,00 6 038,00
11,2%
6 904,00
14,3%
6 718,00
-2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 405,00 1 294,00
-7,9%
1 765,00
36,4%
1 100,00
-37,7%
Zysk (strata) brutto 1 367,00 1 465,00
7,2%
1 461,00
-0,3%
1 114,00
-23,8%
Zysk (strata) netto 1 129,00 1 198,00
6,1%
1 904,00
58,9%
1 074,00
-43,6%
Amortyzacja 225,00 291,00
29,3%
335,00
15,1%
532,00
58,8%
Aktywa 9 880,00 11 530,00
16,7%
13 851,00
20,1%
15 192,00
9,7%
Kapitał własny 6 557,00 7 755,00
18,3%
9 607,00
23,9%
10 681,00
11,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,31 1,55
18,3%
1,92
23,9%
2,14
11,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,24
6,2%
0,38
58,8%
0,22
-43,6%