Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 00:46
kontakt
WODKAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 585,00 10 077,00
5,1%
9 964,00
-1,1%
9 060,00
-9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 461,00 480,00
4,1%
575,00
19,8%
-114,00
---
Zysk (strata) brutto 399,00 454,00
13,8%
552,00
21,6%
-37,00
---
Zysk (strata) netto 399,00 454,00
13,8%
552,00
21,6%
-1 114,00
---
Amortyzacja 1 678,00 1 727,00
2,9%
1 718,00
-0,5%
1 729,00
0,6%
Aktywa 253 143,00 253 314,00
0,1%
247 398,00
-2,3%
249 869,00
1,0%
Kapitał własny 172 913,00 172 752,00
-0,1%
173 305,00
0,3%
172 190,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,78 33,75
-0,1%
33,86
0,3%
33,64
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,09
14,1%
0,11
21,3%
-0,22
---