Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 15:46
kontakt
WIRTUALNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 550,00 -1 643,00
---
-2 024,00
---
-2 595,00
---
Zysk (strata) brutto 45 911,00 984,00
-97,9%
-4 675,00
---
-382,00
---
Zysk (strata) netto 45 950,00 1 289,00
-97,2%
-4 629,00
---
-294,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 501 580,00 428 589,00
-14,6%
425 430,00
-0,7%
430 594,00
1,2%
Kapitał własny 403 911,00 404 466,00
0,1%
400 546,00
-1,0%
409 548,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,79 13,80
0,1%
13,67
-1,0%
13,97
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,57 0,04
-97,2%
-0,16
---
-0,01
---