Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 23:39
kontakt
VRFABRIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 116,00 1 095,00
-73,4%
985,00
-10,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 976,00 793,00
-80,1%
-4 310,00
---
Zysk (strata) brutto 4 005,00 1 063,00
-73,5%
-4 851,00
---
Zysk (strata) netto 3 651,00 991,00
-72,9%
-4 469,00
---
Amortyzacja 122,00 244,00
100,0%
244,00
0,0%
Aktywa 10 879,00 11 963,00
10,0%
12 093,00
1,1%
Kapitał własny 10 495,00 11 486,00
9,4%
7 017,00
-38,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,27 9,05
9,4%
5,53
-38,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,88 0,78
-72,9%
-3,52
---