Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 07:49
kontakt
VISTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 427,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -584,00
Zysk (strata) brutto -4 842,00
Zysk (strata) netto -4 842,00
Amortyzacja 898,00
Aktywa 75 876,00
Kapitał własny -484 309,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -29,39
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29