Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 08:53
kontakt
VINDEXUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 897,00 9 960,00
26,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 740,00 1 515,00
---
Zysk (strata) brutto 21 028,00 4 780,00
-77,3%
Zysk (strata) netto 16 334,00 3 920,00
-76,0%
Amortyzacja 161,00 170,00
5,6%
Aktywa 351 599,00 339 571,00
-3,4%
Kapitał własny 234 649,00 238 569,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,06 20,39
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,40 0,34
-76,0%