Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.16, godz. 03:20
kontakt
VIGOPHOTN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 395,00 17 204,00
-6,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 525,00 2 996,00
-15,0%
Zysk (strata) brutto 5 088,00 1 271,00
-75,0%
Zysk (strata) netto 4 781,00 1 499,00
-68,6%
Amortyzacja 2 925,00 3 268,00
11,7%
Aktywa 270 687,00 275 665,00
1,8%
Kapitał własny 153 065,00 154 564,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 209,97 212,02
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,56 2,06
-68,6%