Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 15:31
kontakt
VIATRON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20,00 17,00
---
-1 826,00
---
33,00
---
Zysk (strata) brutto -35,00 -70,00
---
-1 749,00
---
35,00
---
Zysk (strata) netto -35,00 -70,00
---
-1 749,00
---
35,00
---
Amortyzacja -6,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 85,00 105,00
23,5%
58,00
-44,8%
101,00
74,1%
Kapitał własny -3 435,00 -3 505,00
---
-5 297,00
---
-5 263,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,01 -3,07
---
-4,64
---
-4,61
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,06
---
-1,53
---
0,03
---