Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 14:25
kontakt
VIATRON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00 1,00
---
Zysk (strata) brutto 96,00 1,00
-99,0%
Zysk (strata) netto 96,00 1,00
-99,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 106,00 152,00
43,4%
Kapitał własny -5 167,00 -5 332,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -4,53 -4,67
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,00
-98,8%