Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 13:03
kontakt
VENTUREIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 797,00 31 085,00
718,7%
204,00
-99,3%
9 415,00
4 515,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 689,00 29 251,00
987,8%
-1 212,00
---
-2 074,00
---
Zysk (strata) brutto 2 838,00 29 297,00
932,3%
-1 036,00
---
-1 201,00
---
Zysk (strata) netto 2 848,00 29 478,00
935,0%
-1 046,00
---
-1 169,00
---
Amortyzacja 10,00 13,00
30,0%
13,00
0,0%
15,00
15,4%
Aktywa 62 774,00 92 482,00
47,3%
91 215,00
-1,4%
90 153,00
-1,2%
Kapitał własny 62 481,00 91 959,00
47,2%
90 913,00
-1,1%
86 462,00
-4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,09 3,08
47,2%
3,05
-1,1%
2,90
-4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,99
940,0%
-0,04
---
-0,04
---