Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 05:40
kontakt
URTESTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 454,00 -1 454,00
---
-1 768,00
---
-1 667,00
---
Zysk (strata) brutto -1 428,00 -1 428,00
---
-1 766,00
---
-1 230,00
---
Zysk (strata) netto -1 428,00 -1 428,00
---
-1 766,00
---
-1 283,00
---
Amortyzacja 161,00 161,00
0,0%
167,00
3,7%
186,00
11,4%
Aktywa 5 218,00 5 218,00
0,0%
31 365,00
501,1%
30 348,00
-3,2%
Kapitał własny 4 193,00 4 193,00
0,0%
30 135,00
618,7%
28 852,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,68 3,68
0,0%
21,38
481,4%
20,47
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,25 -1,25
---
-1,25
---
-0,91
---