Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.02, godz. 08:04
kontakt
UNIMOT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 246 848,00 3 682 270,00
63,9%
5 929 118,00
61,0%
298 903,00
-95,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 141 629,00 56 476,00
-60,1%
198 105,00
250,8%
-20 697,00
---
Zysk (strata) brutto 137 818,00 51 074,00
-62,9%
188 892,00
269,8%
-21 572,00
---
Zysk (strata) netto 110 691,00 42 646,00
-61,5%
153 337,00
259,6%
-83 260,00
---
Amortyzacja 2 540,00 2 845,00
12,0%
5 385,00
89,3%
2 803,00
-47,9%
Aktywa 2 001 196,00 1 788 256,00
-10,6%
1 788 256,00
0,0%
893 820,00
-50,0%
Kapitał własny 426 325,00 468 971,00
10,0%
468 971,00
0,0%
385 711,00
-17,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,00 57,21
10,0%
57,21
0,0%
47,05
-17,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 13,50 5,20
-61,5%
5,20
0,0%
-10,16
---