Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 07:42
kontakt
UNIFIED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 138,00 150,00
8,7%
129,00
-14,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 425,00 -499,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 425,00 -987,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto 425,00 -987,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 090,00 3 555,00
-30,2%
3 357,00
-5,6%
Kapitał własny -9 732,00 -10 720,00
---
-10 720,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,12 -1,23
---
-1,23
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,11
---
0,00
---