Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 09:45
kontakt
TRANSPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 669,00 10 699,00
10,7%
10 441,00
-2,4%
9 132,00
-12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 063,00 1 024,00
-3,7%
477,00
-53,4%
1 303,00
173,2%
Zysk (strata) brutto 795,00 34 431,00
4 230,9%
1 966,00
-94,3%
1 914,00
-2,6%
Zysk (strata) netto 532,00 34 424,00
6 370,7%
1 481,00
-95,7%
1 520,00
2,6%
Amortyzacja 1 667,00 1 748,00
4,9%
1 844,00
5,5%
1 828,00
-0,9%
Aktywa 129 071,00 167 981,00
30,1%
170 077,00
1,2%
170 954,00
0,5%
Kapitał własny 81 596,00 116 020,00
42,2%
117 501,00
1,3%
119 021,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,57 5,08
42,2%
5,14
1,3%
5,21
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 1,51
6 452,2%
0,06
-95,7%
0,07
3,1%