Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 21:24
kontakt
TRAKCJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 238 709,00 266 070,00
11,5%
389 473,00
46,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 068,00 15 974,00
58,7%
49 013,00
206,8%
Zysk (strata) brutto 7 978,00 3 672,00
-54,0%
48 663,00
1 225,2%
Zysk (strata) netto 5 299,00 4 477,00
-15,5%
43 161,00
864,1%
Amortyzacja 5 689,00 4 696,00
-17,5%
5 080,00
8,2%
Aktywa 1 024 491,00 1 007 024,00
-1,7%
1 141 075,00
13,3%
Kapitał własny 194 815,00 199 292,00
2,3%
242 453,00
21,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,59
2,2%
0,72
21,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-18,8%
0,13
884,6%