Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 14:59
kontakt
TIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 344 741,00 349 520,00
1,4%
366 297,00
4,8%
363 431,00
-0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37 400,00 24 602,00
-34,2%
23 479,00
-4,6%
21 783,00
-7,2%
Zysk (strata) brutto 37 455,00 24 850,00
-33,7%
24 556,00
-1,2%
22 257,00
-9,4%
Zysk (strata) netto 30 044,00 19 823,00
-34,0%
19 828,00
0,0%
17 487,00
-11,8%
Amortyzacja 1 423,00 1 326,00
-6,8%
1 332,00
0,5%
1 368,00
2,7%
Aktywa 586 794,00 512 429,00
-12,7%
556 333,00
8,6%
577 730,00
3,8%
Kapitał własny 254 323,00 275 532,00
8,3%
262 071,00
-4,9%
278 001,00
6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,46 12,41
8,3%
11,80
-4,9%
12,52
6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,35 0,89
-34,0%
0,89
0,0%
0,79
-11,8%