Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 14:30
kontakt
SYGNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44 775,00 46 569,00
4,0%
43 930,00
-5,7%
54 053,00
23,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 938,00 5 662,00
-43,0%
3 144,00
-44,5%
12 820,00
307,8%
Zysk (strata) brutto 9 984,00 5 573,00
-44,2%
1 663,00
-70,2%
12 227,00
635,2%
Zysk (strata) netto 15 039,00 4 652,00
-69,1%
2 735,00
-41,2%
9 812,00
258,8%
Amortyzacja 2 410,00 2 527,00
4,9%
2 582,00
2,2%
2 183,00
-15,5%
Aktywa 299 886,00 304 573,00
1,6%
292 223,00
-4,1%
308 852,00
5,7%
Kapitał własny 177 511,00 182 767,00
3,0%
185 453,00
1,5%
195 265,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,80 8,03
3,0%
8,15
1,5%
8,58
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,20
-69,1%
0,12
-41,2%
0,43
259,2%