Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 14:16
kontakt
SYGNIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 277,00 8 872,00
289,6%
8 872,00
0,0%
2 752,00
-69,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 465,00 337,00
---
337,00
0,0%
-826,00
---
Zysk (strata) brutto -1 531,00 9,00
---
9,00
0,0%
-775,00
---
Zysk (strata) netto -1 476,00 354,00
---
354,00
0,0%
-775,00
---
Amortyzacja 178,00 179,00
0,6%
179,00
0,0%
177,00
-1,1%
Aktywa 85 515,00 76 468,00
-10,6%
85 085,00
11,3%
84 806,00
-0,3%
Kapitał własny 39 215,00 37 943,00
-3,2%
39 512,00
4,1%
38 680,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,55 1,50
-3,2%
1,50
0,0%
1,53
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,01
---
0,01
0,0%
-0,03
---