Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 13:33
kontakt
SUNEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47 746,00 66 717,00
39,7%
81 871,00
22,7%
81 871,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 974,00 11 153,00
39,9%
17 258,00
54,7%
17 258,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 6 849,00 10 065,00
47,0%
15 063,00
49,7%
15 063,00
0,0%
Zysk (strata) netto 5 451,00 8 142,00
49,4%
13 255,00
62,8%
13 255,00
0,0%
Amortyzacja 955,00 1 011,00
5,9%
1 018,00
0,7%
1 018,00
0,0%
Aktywa 133 539,00 139 959,00
4,8%
174 013,00
24,3%
174 013,00
0,0%
Kapitał własny 50 964,00 57 077,00
12,0%
70 325,00
23,2%
70 325,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,51 2,81
12,0%
3,47
23,2%
3,47
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,40
49,1%
0,65
62,8%
0,65
0,0%