Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 06:38
kontakt
STSHOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15 646,00
Zysk (strata) brutto -12 780,00
Zysk (strata) netto -13 075,00
Amortyzacja 15,00
Aktywa 3 192 840,00
Kapitał własny 3 178 569,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,28
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08