Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 01:56
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 601,00 841,00
39,9%
601,00
-28,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 143,00 221,00
54,5%
227,00
2,7%
Zysk (strata) brutto -42,00 253,00
---
227,00
-10,3%
Zysk (strata) netto -42,00 32,00
---
218,00
581,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 77 038,00 77 568,00
0,7%
77 597,00
0,0%
Kapitał własny 76 024,00 76 057,00
0,0%
76 275,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,70
0,0%
0,70
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---