Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 19:11
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 601,00 601,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 160,00 2,00
-98,8%
Zysk (strata) brutto 154,00 24,00
-84,4%
Zysk (strata) netto 145,00 15,00
-89,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 78 013,00 77 730,00
-0,4%
Kapitał własny 76 419,00 76 434,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,70
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---