Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 22:41
kontakt
SNIEZKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 125 035,00 135 045,00
8,0%
154 900,00
14,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 146,00 4 017,00
-34,6%
13 093,00
225,9%
Zysk (strata) brutto -532,00 30 464,00
---
2 328,00
-92,4%
Zysk (strata) netto -678,00 27 637,00
---
2 087,00
-92,4%
Amortyzacja 4 734,00 5 196,00
9,8%
5 418,00
4,3%
Aktywa 901 457,00 916 828,00
1,7%
879 153,00
-4,1%
Kapitał własny 229 335,00 225 921,00
-1,5%
228 007,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,18 17,90
-1,5%
18,07
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 2,19
---
0,16
-92,5%