Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 02:29
kontakt
SKARBIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 119,00 129,00
8,4%
1,00
-99,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -741,00 -666,00
---
-700,00
---
Zysk (strata) brutto -261,00 211,00
---
-311,00
---
Zysk (strata) netto -261,00 211,00
---
-311,00
---
Amortyzacja 41,00 36,00
-12,2%
40,00
11,1%
Aktywa 156 247,00 157 093,00
0,5%
156 565,00
-0,3%
Kapitał własny 155 385,00 155 596,00
0,1%
155 285,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,78 22,81
0,1%
22,76
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,03
---
-0,05
---