Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 19:55
kontakt
SKARBIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 143,00 150,00
4,9%
129,00
-14,0%
144,00
11,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -531,00 -408,00
---
-707,00
---
-649,00
---
Zysk (strata) brutto 46 437,00 -1 042,00
---
293,00
---
80,00
-72,7%
Zysk (strata) netto 46 437,00 -1 042,00
---
293,00
---
80,00
-72,7%
Amortyzacja 31,00 32,00
3,2%
239,00
646,9%
70,00
-70,7%
Aktywa 156 966,00 155 854,00
-0,7%
156 516,00
0,4%
156 326,00
-0,1%
Kapitał własny 156 315,00 155 273,00
-0,7%
155 566,00
0,2%
155 646,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,92 22,77
-0,7%
22,81
0,2%
22,82
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,81 -0,15
---
0,04
---
0,01
-72,1%