Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 13:15
kontakt
SELVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 591,00 39 516,00
14,2%
45 040,00
14,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 556,00 6 657,00
327,8%
5 694,00
-14,5%
Zysk (strata) brutto 21 429,00 3 307,00
-84,6%
7 770,00
135,0%
Zysk (strata) netto 21 189,00 4 248,00
-80,0%
7 189,00
69,2%
Amortyzacja 1 689,00 1 748,00
3,5%
1 032,00
-41,0%
Aktywa 288 759,00 293 161,00
1,5%
345 139,00
17,7%
Kapitał własny 147 318,00 151 566,00
2,9%
158 755,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,03 8,26
2,9%
8,65
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,15 0,23
-80,0%
0,39
69,7%